Wat telen wij?

Wij hebben ons gespecialiseerd in de teelt van consumptieaardappelen en uien, hiernaast telen wij suikerbieten, wintertarwe en pootaardappelen. Aanvullend verrichten we werkzaamheden voor collega's in de tulpen, uien, suikerbieten en tarwe.

De gewassen die wij telen kunnen niet continue geteeld worden, er vind dus vruchtwisseling plaats. Aardappelen, bieten en wintertarwe worden maximaal een keer per 4 jaar geteeld terwijl uien en tulpen slechts een keer per acht jaar worden geteeld. Om dit allemaal met redelijke arealen mogelijk te maken wordt er land geruild en land gehuurd bij 5 collega's in de omgeving.

Vaak wordt bij deze collega's de suikerbietenteelt door ons geheel of gedeeltelijk gedaan. Ook wisselen wij arbeid en machines uit met collega's, leveren stro en nemen mest af.