Suikerbieten

De suikerbietenteelt (plm 40 ha) en het bieten loonwerk voor onze samenwerkingspartners ( plm 30 ha) geeft een goede omzet in verhouding tot de investeringen in machines en gebouwen. We besteden het rooien van de suikerbieten uit.