Welkom

Wij zijn Leo de Jonge (1970) en Willemien Verbeek, met onze 4 kinderen: Ruben, Pieter, Anna en Jan Luc hebben wij een gezinsbedrijf.

Leo heeft de CAH in Dronten in 1993 afgerond en heeft als vertegenwoordiger bij een CHV cooperatie in het oosten van Noord Brabant gewerkt.

Willemien heeft in de zuivelindustrie (Campina) gewerkt. Na de makelaarsopleiding SVM gewerkt als taxateur. Hiernaast taxateurs gedetacheerd.

In 1997 heeft Leo het bedrijf overgenomen en is de helft van de erfpachtgrond in eigendom gekocht. In 2004 hebben Leo en Willemien het akkerbouwbedrijf van 57 ha in Biddinghuizen in erfpacht gekocht. In 2005 en 2006 beide bedrijven volledig in eigendom gekocht. Vanaf 2006 zijn diverse bewaarplaatsen gerenoveerd en is in 2011 een nieuwe uienbewaarplaats in Biddinghuizen gebouwd. In 2015 en 2017 is aan de reigerweg het bedrijf van de buren, 53 hectare aangekocht.

 

We hebben regelmatig stagiairs en andere mensen aan het werk.
Naast dat het werk gewoon gedaan moet worden, is het ook gezellig en leerzaam.
Mensen nationaal en internationaal, ieder met zijn of haar eigenschappen en gewoontes, zien wij als aanvulling en verrijking op ons bedrijf en ons gezin.